6.000 phần quà và 2.000 bộ đồ bảo hộ, Công ty CHÂU BẢO UYÊN cùng Tỉnh LONG AN chống dịch Covid-19.

 6.000 phần quà và 2.000 bộ đồ bảo hộ, Công ty CHÂU BẢO UYÊN cùng Tỉnh LONG AN chống dịch Covid-19

  • Báo Long An đưa tin :

https://baolongan.vn/long-an-tiep-nhan-2-000-bo-trang-phuc-phong-ho-tu-cong-ty-chau-bao-uyen-a123042.html

  • Đài truyền hình tỉnh Long An đưa tin:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *