DỊCH VỤ CỦA CHÂU BẢO UYÊN

Dịch vụ thuê nhân công ra đá, vệ sinh, thổi bụi và rải đá

  • Nhân công làm việc nhiệt tình, vui vẻ và có trách nhiệm.
  • Có kinh nghiệm làm việc ở nhiều dạng công trình, địa hình khác nhau.
  • Có xe chuyên dụng rải đá, thổi bụi.
  • Công trình phía Nam điều nhận.
  • Liên hệ thuê: 0932.150.459

Dịch vụ Tưới thuê

  • Xe tưới và thợ tưới thuộc Công Ty Nhựa Đường Châu Bảo Uyên.
  • Thợ tưới có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, nhiệt tình, vui vẻ.
  • Tưới thuê theo yêu cầu khách hàng.
  • Nhận tưới thuê tất cả công trình.
  • Liên hệ thuê xe: 0932.150.459