DỊCH VỤ CỦA CHÂU BẢO UYÊN

Dịch vụ thuê nhân công ra đá

 • Nhân công làm việc nhiệt tình, vui vẻ và có trách nhiệm.
 • Có kinh nghiệm làm việc ở nhiều dạng công trình, địa hình khác nhau.
 • Có xe chuyên dụng rải đá, thổi bụi.
 • Công trình phía Nam điều nhận.
 • Liên hệ thuê: 0932.150.459

Dịch vụ Tưới thuê

 • Xe tưới và thợ tưới thuộc Công Ty Nhựa Đường Châu Bảo Uyên.
 • Thợ tưới có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, nhiệt tình, vui vẻ.
 • Tưới thuê theo yêu cầu khách hàng.
 • Nhận tưới thuê tất cả công trình.
 • Liên hệ thuê xe: 0932.150.459

Dịch vụ vận chuyển thuê

 • Xe chở nhựa chuyên dụng, phục vụ cho nhu cầu khách hàng muốn vận chuyển nhựa từ cảng hoặc từ trạm (công trình) này sang công trình khác.
 • Xe bồn (nhựa và dầu), xe tải.
 • Liên hệ thuê xe: 0932.150.459