DU LỊCH - DÃ NGOẠI

—————————————————————————————————————————————————-

TẬP THỂ CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN CÔNG TY CHÂU BẢO UYÊN TỔ CHỨC DU LỊCH & DÃ NGOẠI

TẠI KHU DU LỊCH – VĂN HÓA & THỂ THAO LAN VƯƠNG, TP BẾN TRE