DỊCH VỤ CỦA CHÂU BẢO UYÊN

Dịch vụ vận chuyển nhựa đường và dầu

Năm 2015, nhằm đáp ứng được nhu cầu của Khách Hàng ngày càng tăng, CBU đã trang bị 4 xe tải, 10 xe tưới, 12 xe bồn chuyên dùng vận chuyển nhựa đường và dầu từ kho đến chân công trình,…

Dịch vụ thi công tưới nhựa

CBU trang bị hệ thống xe tưới chuyên dùng gồm 11 chiếc từ 3 tấn đến 08 tấn, có thể tưới các loại nhựa đường như nhựa đường đặc 60/70, nhựa đường nhũ tương các loại , nhựa đường lỏng MC70,…

Hotline 1
Hotline 2