Cung cấp đất, cát, đá

Cát, đá là một trong những thành phần không thể thiếu trong quá trình hoàn thiện các loại công trình xây dựng.

 1. Đá xây dựng là:

Một loại  khoáng vật có lịch sử hình thành riêng biệt, được các nhà khoa học phân ra nhiều nhóm như đá trầm tích, đá mắc ma, đá biến chất…

Tên của tất cả các loại đều được đặt theo nguồn gốc xuất hiện của đá trong tự nhiên. Qua quá trình thay đổi địa chất lâu dài, đá được hình thành và biến đổi từ dạng này sang dạng khác như đá mắc ma hình thành khi dung nham đông nguội trên bề mặt hoặc kết tinh ở dưới sâu.

Đá trầm tích được hình thành từ quá trình lắng đọng vật liệu, rồi trải qua nén ép.

Trong khi đá biến chất có thể hình thành từ các loại đá mắc ma, đá trầm tích hay các loại đá biến chất có trước  dưới tác động của nhiệt độ và áp suất.

Một số loại đá xây dựng phổ biến:

 • Đá xây dựng 1×2 có kích cỡ 10x28mm hoặc nhiều loại kích cỡ nhỏ hơn tùy vào nhu cầu sử dụng.
 • Đá xây dựng 2×4 có kích cỡ 2x4cm, là loại đá dăm được khai thác ở mỏ đá.
 • Đá xây dựng 4×6 có kích cỡ 50mm đến 70mm, được sàng tách ra từ những sản phẩm đá khác.
 • Đá mi sàn có kích cỡ 5mm đến 10mm, được sàng tách ra từ sản phẩm đá khác.
 • Đá mi bụi có kích cỡ 0mm đến 5mm, được sàng tách ra từ sản phẩm đá khác.
 1. Cát xây dựng:
 • Cát xây tô
 • Cát vàng xây dựng
 • Cát san lấp
 1. Đất
 • Tùy theo yêu cầu khách hàng.