Châu Bảo Uyên hỗ trợ bà con lũ lụt Miền Trung vượt qua khó khăn 10-2020